Stisystem

Stigruppen har mødtes 10/2 2019 og består nu af 6 medlemmer.
Herdis Terkelsen, Carsten Wagner og Herdis Lyster fra Rø.
Henning Wismann og Jens Busk fra Klemensker.
Karsten Eriksen fra Aarsballe.

Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, skal du være velkommen til at sende en mail til karsten1304@gmail.com

Vi har på mødet i stigruppen fået afstemt, hvad der er vigtigt for os at gå i gang med.

Der er forskellige initiativer i gang allerede i forhold til at gå på Bornholm. Det er Caminøen, der skal gå kysten rundt og et nyt projekt- Den grønne bølge fra Hammeren til Dueoddde.

I klyngen vil vi gerne se på muligheder for:

 • en sammenhængende klyngesti
 • forbindelse til både den grønne bølge og Caminøen
 • et meget stort ønske om etablering af cykelsti og
 • interesse for ridestier, eventuelt i kombination med gangstier.

Vi har talt om muligheder for at kortlægge gangruter væk fra vejen, at følge de naturlige å-løb og kontakte lodsejerne, for at få lov at følge skelgrænser og naturlige forløb i naturen.
På sigt kan det være muligt at markere de nye gang- og trampestier.

Vi har delt opgaven op i følgende etaper:

 • Klemensker til Muleby å og videre til Sorthat-Muleby
 • Klemensker til Nyker
 • Aarsballe til Nyker
 • Aarsballe til Klemensker
 • Rø til Aarsballe
 • Forbindelse til Den grønne bølge
 • Cykelstier/veje

 

På nuværende tidspunkt har vi kortmateriale fra Vivi Granby med allerede kortlagte ruter og 4 cm kort.

Det er aftalt, at Karsten kontakter Vivi om projektbeskrivelser for cykelsti mellem Klemensker og Nyker og langs Aarsballevej mellem Aarsballe og Klemensker.
Det er aftalt, at Herdis Terkelsen kontakter Den grønne bølge, for at undersøge mulighederne for et samarbejde.
Det er aftalt, at mødes 13/4 kl. 9.00 og gå ruten Klemensker til Muleby å og videre til Sorthat-Muleby, hvis bentøjet kan holde og det kan lade sig gøre. Mødested er hos Henning Wismann på Fabriksvej 22 i Klemensker.