Siden sidst i 4-kløver-klyngen

Som tidligere fortalt, er der afsat en pulje penge til at udvikle tiltag i klyngerne.

Et af de punkter der nævnes, er et mødested.
Den første udfordring med at samles om en egentligt idé, der så kan søges midler til at få lavet et projekt af, har vi taget hul på.
På første af en række møder med Lene Havtorn Larsen, Vivi Granby fra kommunen og vores strategi- og kommunikationsgruppe om, kunne vi præsentere de store linjer i projektet skal være og hvad vi har af fokuspunkter i forhold til de mange besvarelser, valgte vi at mødes til en rundtur i Klemensker.

Vi så på hallen, kroen og KIF, for at blive inspireret og udveksle idéer.

 

VI HAR TALT OM FØLGENDE TO VISIONSIDEER:

  1. Sammenhængende stinet:

Vi vil gerne satse på et sammenhængende stisystem, som man kan få relativt billigt, og som der ligeledes vurderes at være potentiale for kommunal medfinansiering til. Der er brug for både de nære stier, til de korte ture til morgen-hundeluftere og de lang sammenhængende ruter. Der findes jo allerede stinettet ’Kleven’ ved Klemensker, der ikke er kendt af alle. Nyker har også en sti-ring og Rø bliver nu via trampestier også sammenhængende stiforbundet. Det vigtigste er at Aarsballe fremadrettet bindes sammen med resten af klyngen.
Kort sagt er det turen fra Aarsballe-Rø-Klemensker, der mangler.

Vores vision er at der skal bygges et sti-fællesskab op, der både taler ind i fællesskabstanken, men også helt konkret inviterer ind til sammenhæng både i forhold fastboende og turister, men også til alle andre, der specifikt efterspørger vandring.

Vi vil sikre at alle fire lokalområder føler et fysisk fællesskab gennem sti-forbindelsen, og samtidig er vi opmærksomme på at koble os op på ’den grønne bølge’, der initieres af kommunen og dermed også den markedsføring, som er knyttet hertil.

 

  1. Fælles mødested

I det hele taget skal der fokus på klyngens samlede fysiske mødesteder i form af hallen, klubhuse og salene som faciliteter skal styrkes, så de ikke kommer med i en kommunal spareøvelse, også selvom de er privat ejede, skal vi være meget opmærksomme på, at alle de kvadratmeter, vi har til rådighed, skal tales op, ved at pointere at fællesskabet styrkes ved at man mødes omkring idræt og bevægelse, at vi supplerer frem for at konkurrere, og endelig skal det hele knyttes op omkring Realdanias vision om et aktivt bæredygtigt fritidsliv.

Mødestedet/stederne som vil kunne styrke de forskellige mødesteder og mødeformer der er nævnt i kortlægningsmaterialet – altså både de formelle, de uformelle og de tredje situationsbestemte møder eller mødesteder.

Det vigtigste for os er at det skal gøres synligt, at alle byer vinder ved at samtænke visionen.

 

Desuden drøftede vi:

 At kommunen ikke vil bygge flere shelters på egne arealer, men gerne vil bygge på andre

lokationer, hvis man vil lægge jord til. Hele Rø plantage er fri-plads område, hvor man må

overnatte én nat hvert sted overalt.

 At hvis man, som turist, kan blive inviteret med ind i et lokalsamfunds eksisterende fællesskab

og på den måde oplever en helt unik mulighed for at være en del af noget eksisterende, så får

man ikke blot en unik ferieoplevelse, men for lokalområdet betyder det også at jo flere

aktiviteter der kan vises, jo flere tilflyttere kan vi tiltrække.

 At det kunne være en idé at udarbejde et netværk af udlejere i forhold til tilflytterbolig.

 At Ideen om tilflytterhistorier i klyngeavisen, som Annette Sonne har skrevet i det kommende

nummer er fremragende, og at vi gerne vil følge det spor. Tilflytterportrætterne kunne gå på

skift fra område til område.

 At der er enighed om, at vi vil have et format som landsby-klynge-folderen, et foldet postkort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.