Nuværende aktivitets grupper

Nye tiltag i 4-KLØVER-KLYNGEN

På fællesmødet den 18. november i 4-KLØVER-KLYNGEN var der et væld af lyst og initiativer til fælleskaber på tværs.

Så vi nedsatte disse aktivitetsgrupper. Har du lyst til at deltage i én eller flere af aktivitetsgrupperne, kontakter du bare kontaktpersonen, som skrevet står under grupperne, og I aftaler nærmere.

Både på facebook-gruppen og på hjemmesiden kan man følge med aktivitetsgrupperne. Når du liker facebookgruppen modtager du automatisk besked om de nyeste aktiviteter på hjemmesiden  www.4-kløver-klyngen.dk

Aktivitetsgrupperne

 • Hallen i Klemensker.

Klub for større børn evt. i Hallen i Klemensker med fokus på sundhed og bevægelse på tværs af generationer hvor nøgleordet er glæde.

Dette er et stort projekt der primært henvender sig til en lidt overset gruppe af børn (10-13 år) der er overladt til dem selv mellem skole og fritidsaktivitet. Ved at lave et tilbud baseret på frivillige kræfter med fokus på bevægelse, mener vi at kunne afhjælpe stigende grad af inaktivitet.

Samtidig vil det skabe et grundlag for samvær blandt unge i Klyngen hvilket er udfordret af at skolegang foregår på op til 7 forskellige skoler.

Vi håber i fremtiden at kunne skabe en klub der også vil kunne stå for fællesspisning et par gange om ugen hvor familier vil kunne lave sund mad sammen. Da hallen i Klemensker ikke er fuldt booket i timerne fra 14-17 vil det være ideelt at udnytte den, da der er mange muligheder for aktivt samvær. Svømmebad, skydebane, boldbane samt indendørs aktiviteter i hallen. Desuden kunne der i dette regi også laves et E-sportshold.

Udfordring: Da vores ide i første omgang er baseret på frivillige kræfter kræver det en stor tilslutning blandt forældre og andre borgere der vil støtte op om et sådant projekt.

Kontaktperson: Peter Karmark, mail: p@klerens.com  tlf 21271380

Øvrige: Philip Kjøller, philpkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Margit Busk tlf 50271262

Annette K. Sonne mail@annettesonne.dk tlf 20111444

 • Stigruppen

Stigruppen er en udløber af, at hvis vi skal kunne bruge vores nærområde og naturen, vil det være en fordel, hvis vi også kan færdes frit og ubesværet mellem de 4 byer. Her er det især børnene, der tænkes på.

Et velfungerende stisystem vil også være til glæde for turister, der trænger til at hvile ørene efter tumulten langs kysten.

VISIONEN:

Om 5 år har vi stisystemet på plads med fritelte- og shelterpladser, har afholdt DM i orienteringsløb og skal afvikle Danmarks smukkeste marathon, der er et stjerneløb mellem de 4 byer… og styret fra kroen.

Kontaktperson: Karsten Eriksen karsten1304@gmail.com tlf 20280880 Øvrige: Jens Busk tlf 52768026

Herdis Terkelsen herdis.terkelsen@pc.dk tlf 40468285

 • Byporte

Vores vision med dette projekt er at få skabt et fælles udtryk ved indkørslen til de 4 byer. Derved bliver alle der kører igennem byerne gjort opmærksomme på Klyngens eksistens og vil måske søge mere info. Det er også målet at kunne bruge disse Byporte som en slags ”reklamesøjle” ved større Klynge arrangementer.

Udfordring! Det er forbundet med en del bøvl at få tilladelser fra Kommunen/vejvæsen til permanente løsninger. Så der skal tænkes kreativt og ud af boksen hvis vi skal have noget op at stå snarest.

Kontaktperson: Peter Karmark. p@klevens.com tlf 21271380

Øvrige: Jens Busk tlf 56976880

Steen Juhl Hansen sjhkl@godmail.dk tlf 28253254

 

 • Krogruppen

Vi arbejder med at erhverve Klemens Kro og omdanne den til Klynge-samlingssted. Målet er at have et samlingssted midt i klyngen, hvor mange slags aktiviteter kan foregå. Et væksthus, der på alle tider af året rummer aktiviteter, og hvor aktiviteter formerer sig ved knopskydning.

Kontaktperson: Benedikte Lauridsen mail: benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

Øvrige: Karsten Eriksenkarsten1304@gmail.com tlf 20280880

Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 

 • Bogklub og samtalegruppen.

I gruppen vil vi læse bøger og forhåbentlig få nogle gode, uhøjtidelige og fornøjelige snakke om disse samt om almene emner. Gruppens medlemmer kan komme med input til hvilke bøger (typisk romaner) og emner vi skal snakke om. Bøgerne skal indeholde temaer, der kan relateres til nutidige emner(det vil ikke være krimier, science fiction, fantasy eller lignende). De første bøger fastlægges første gang gruppen mødes. Gruppen vil være en åben gruppe, så man kan godt være med selvom man ikke kan deltage 1. gang. Vi mødes på skift hos gruppens deltagere, og det bliver annonceret en måneds tid før, hvilken bog vi læser til næste gang. Første gang bliver tirsdag den 8. januar. Derefter hver 3. tirsdag kl. 16.30 – 18.00

Tilmelding til Lone tlf 22857377

Kontaktperson: Lone B Rasmussen lonebrasmussen@outlook.dk

tlf 22857377

 • Besøgsgruppen

Formålet er at lave besøgsture til de forskellige værksteder, gallerier, små forretninger m.m., som er inden for klyngen, så vi kan lære vores område rigtig godt at kende. Hver enkelt besøg slås op for sig. Alle, der gerne vil have besøg eller har forslag til, hvem vi kan besøge, må meget gerne melde sig til kontaktpersonen.

Kontaktperson: Lone B Rasmussenlonebrasmussen@outlook.dk

tlf 22857377

Øvrige: Niels Pedersen sjidavaremeedpedersen@gmail.com

tlf 26489470

Benedikte Lauridsen benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

AnneMarie Würtz, viggohund53a@gmail.com tlf 21400946

 

 • Indkøbsforening

Indkøbsforeningen er interesseret i at udføre indkøb af dagligvarer m.m. til gavn og glæde for medlemmerne.  Der arbejdes på en organisering. Gode råd og deltagelse er velkomne.

Kontaktperson: Thorkil Pihl lhip@mail.dk tlf 40150992

Øvrige: Niels Pedersen sjidavaremeedpedersen@gmail.com

tlf 26489470

 

 • E-sport Klemensker Hallen

Kontaktperson Philip Kjøller – philipkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Øvrige: Peter Karmark mail p@klerens.com. tlf 21271380

Niels Munch. namnygaard@hotmail.com tlf 40413305

 • Klynge-krig for børn Klyngeskud……

Kontaktperson: Philip Kjøller mail: philipkjoller@hotmail.com tlf 24617769

Øvrige: Peter Karmark. Mail p@klerens.com tlf 21271380

Margit Busk tlf 50271262

 • Strikkeklubben i Rø

Formålet med strikkeklubben er udveksling af gode idéer, snakke og hygge, lære hinanden at kende og så, selvfølgelig grine sammen. Vi mødes 1. gang hos AnneMarie på Røvej 53, torsdag den 3. januar kl 19. AnneMarie glæder sig til din tilmelding på tlf eller mail.

Kontaktperson: AnneMarie Würtz, mail: viggohund53a@gmail.com

tlf 21400946

 • Strikkeklubben i Aarsballe

Strikkeklubben holdes i Aarsballe klubhus hver anden uge dvs i lige uger. Der skiftes mellem mandag og tirsdage kl. 19 – 22. Næste gang er 11. december. Hyggeaften med strik og andre hobbies, samt en masse snak over kaffen. Slå både hår og ører ud, når vi strikker og drikker kaffe og the. Alle, uanset køn og nationalitet, er velkomne. Bare kom, tilmelding er ikke nødvendig.

Kontaktperson: Kirsten Kofoed mail: kirsten.kofoed@icloud.com tlf 51182184

 • Foredragsgruppen

I foredragsgruppen vil vi gerne høre hverdagens helte fortælle om deres liv og arbejde

Kontaktperson: Benedikte Lauridsen.  benedikte.lauridsen@gmail.com tlf 28453251

 • Visuel Kommunikation på BAF-tårnet i Klemensker

En drøm om at anvende BAF-tårnet som udstillingsvindue/ fotoudstilling, filmfremvisning m.m.

Kontaktperson: Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 • Klyngefaciliteter, Klyngepedel

En meget nærliggende servicefunktion for klyngebeboere med udlån af diverse maskiner m.m. og med en klyngepedel, der står for logistikken.

Kontaktperson: Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com tlf 61120719

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.