Klemensker Kro

Ide:

At undersøge mulighederne for at erhverve, opstarte og drive Klemensker Kro som nyt klyngehus.
Klemensker Kro er ikke nødvendigvis den bygning, der skal til, men er blot en af de muligheder der er.

Mulighederne er uendelige.
Men hvad skal vi bruge et klyngehus til?

Nuværende deltagere:

Benedikte Lauridsen
Karsten Eriksen
Johnny Fagerlund