Kategoriarkiv: Klemensker Jagtforening

50 års medlemskab i Klemensker Jagtforening

50 års medlemskab i Klemensker Jagtforening.

Klemensker Jagtforening kunne d. 1-10-2020 overrække Christian Grønbjerg et diplom for hele 50 års medlemskab. Christian var en af hovedkræfterne, da foreningens jagthytte blev bygget i 1984, og som udlært tømrer, var byggeriet i de bedste hænder. Christian sad også i foreningens bestyrelse i en lang årrække, og især hundearbejdet var og er fortsat hans helt store interesse.

Klemensker Jagtforening takker Christian for den store indsats i foreningen, og ser frem til fortsat mange års medlemskab.

Mvh. Bestyrelsen

Christian Grønbjerg

Klemensker Jagtforening: Skyde og Grillarrangement 2020

Skyde og grill-arrangement 2020.

Lørdag d. 12-9-2020 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 16 tilmeldte jægere dystede i 6 dicipliner: Høje spids fasaner, siddende trapskydning, Dubleer med stor vinkel, kaninskydning, krikænder på opfløj og monté carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende monté carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   112 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Kim Grønvall.   68 træffere á 80 mulige

Årets Trapskytte :                Mogens Elleby.   123 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Benny Statager.

Damerækken:                       Maibritt Hjorth

40 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en vellykket aften. Der skal også lyde en stor tak til Tina, for igennem hele sæsonen at have kommet med kaffe og kage. Også stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for skydningerne. Samtidig beklages også de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.

Der skydes høje spidse fasaner
Kaffepause mellem skydningerne
Dagens og årets pokalvindere
Tina har tryllet med kager igen

Klemensker Jagtforening. Foreningsmesterskab i skydning med Jagtriffel 2020

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2020

Onsdag d. 26 august 2020 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev først skudt til lille ringskive på 100m. 6 skud med anlæg til skydestok samt 3 skud fritstående, herefter blev der skudt 6 skud til ringskive på 200m med anlæg. 11 af foreningens medlemmer deltog i skydningen hvor der max kunne opnås 150 point. Der blev vist flot skydning og især dagens senere vinder opnåede 27 af 30 mulige point i fritstående mod lille ringskive. Et rigtig flot resultat.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Thomas Jørgensen med i alt 142 point, nr. 2 blev Stefan Iversen med 132 point, og Jakob Tholstrup nr. 3 med 127 point. Maibritt Hjort Hansen blev vinder af dameklassen.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen (tv) overrækker pokalen til dagens vinder Thomas Jørgensen

Klemensker Jagtforening Bukkepral 14-6-2020

Bukkepral d. 14-6-2020.

20 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 17 opsatser til fremvisning. De 17 opsatser fordelte sig som flg.: 1 ulige otteender, 7 seksendere, 5 ulige seksender og 4 gaffelbukke.

Årets vinder af bukkepokalen 2020 blev Steen Stender med en meget flot ulige otteender. En meget flot opsats, som bliver spændende at følge ved Danmarks Jægerforbunds opmåling sidst på året.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen overrækker årets bukkepokal til Steen Stender
Nogle af de fremviste trofæer. ( nr. 15 årets vinder af bukkepokalen )

Klemensker Jagtforening.

Bukkepremiere 16-5-2020.

Grundet Corona restriktioner og forsamlingsforbud over 10 personer, var årets bukkepremiere i jagthytten aflyst, men det lykkedes at samle nogle af foreningens jægere som havde haft held til at nedlægge hver en forårsbuk på premieremorgenen. En meget blæsende og kold forårsmorgen med lokale regnbyger var ikke det bedst tænkelige vejr til bukkejagt, men ved hjælp via div info fra sms, facebook m.m. vidnede om at der dog alligevel var set og nedlagt en del bukke denne morgen.

ME.

5 af foreningens jægere med hver sin premierebuk
Endnu en fin premierebuk

Generalforsamling Klemensker Jagtforening

Stort fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2020.

Der var rigtig flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling tirsdag d. 11-2-2020 i foreningens jagthytte.  37 af foreningens 84 medlemmer startede generalforsamlingen med gule ærter og tilbehør.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin grundige beretning om foreningens mange aktiviteter, og kunne glæde sig over et stigende antal medlemmer i foreningen. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m.

Der var genvalg til Kurt Pedersen og Mogens Elleby til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter. Regnskabet viste et mindre underskud i 2019, hvilket skyldtes et større indkøb af lerduer m.m.  Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Stefan Iversen med 14 par, Jens Bager blev, efter lodtrækning, nr. 2. også med 14 par

Aftenens dirigent var Jakob Tolstrup.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen aflægger beretning
Vinderne af skade og kragebens konkurrencen Jens Bager (tv) og Stefan Iversen (th)

Klemensker Jagtforening. Foreningsjagter i Pedersker plantage


Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 29-11-2019

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. Der 33 jægere i jagten, og suppen mellem 3 og 4 såt blev nydt i og omkring den nye shelter hytte, som danner en fin ramme om både jagter og andre arrangementer i området. Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

Dagens udbytte blev:

2 stk. råvildt

1 sneppe

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 29-12-2018

25 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Der blev drevet 4 mindre såter, hvorefter der var vildtparade og frokost i Klemensker jagthytte.

Foreningen var vært ved smørrebrød og kaffe.

Dagens udbytte blev:

2 stk. råvildt

ME.

Julejagten 28-12-2019

Foreningsjagt 26-10-2019 Klemensker Jagtforening

Foreningsjagt 26-10-2019 i Pedersker plantage

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. De 34 deltagende jægere fik hyggelig dag i skoven, og traditionen tro var der varm suppe mellem 3 og 4 såt. Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

Dagens udbytte blev:

1 sneppe

2 stk. råvildt

1 Hare

ME

Foto: ME.

Klemensker Jagtforening.

Skyde og grill-arrangement 2019.

Lørdag d. 14-9-2019 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 19 tilmeldte jægere dystede i 5 dicipliner: Høje spids fasaner, høj overflyvende trap, kaninskydning, krikænder på opfløj og monté carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende monté carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder. Dagens senere vinder, havde truffet hele 70 af de 80 meget varierende lerduer. I årets både jagtskydning og især trapskydning var der meget tæt løb om pokalerne.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   116 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Claus Hansen.   70 træffere á 80 mulige

Årets Trapskytte :                Mogens Elleby.   121 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Stefan Iversen

36 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en vellykket aften. I.f.m. uddeling af årets pokaler var der også stor tak og blomster til Tina, for igennem hele sæsonen at have kommet med kaffe og kage. Der skal også lyde en stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for skydningerne. Samtidig beklages også de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.