Hvorfor “Klynger” ?

I foråret 2018 indgik fire bornholmske lokalsamfund Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe en aftale om at indgå i et “klyngesamarbejde”.
Alle fire byer ligger inde i landet og er berørt af afvandringen fra landbruget og af den stigende centralisering, der  udfordrer de gamle kulturbærende samfund inde på øen. Således har kommunalbestyrelsen nedlagt alle folkeskoler inde på øen, bortset fra den i Aakirkeby, og udfordrer gennem sin detailhandelspolitik nu også den tilbageværende detailhandel inde på øen. 

Turister og tilflyttere retter i stigende grad deres fokus mod samfundene langs kysten, da havudsigt er blevet det nye statussymbol. Derfor ser man her stigende huspriser, hvilket ikke i samme omfang gælder indlandsbyerne.   
Det er i det lys, at fire lokalsamfund inde på øen med støtte fra BRK, Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har besluttet at rykke tættere sammen. For gør vi det, vil det kunne styrke de aktiver, vi har tilbage, og vi vil lettere kunne søsætte nye initiativer i fællesskab. På det politiske plan skal vi arbejde på at få større politisk fokus på indlandsbyernes udfordringer, så vi ikke ender med en affolkning af indlandsbyerne, der vil skæmme Bornholm som turistdestination.