Generalforsamling i Klemensker Jagtforening

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2022.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 23-3-2022 i foreningens jagthytte. 28 af foreningens 90 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2021. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger

Foreningen oplever et jævnt stigende medlemstal. Det er rigtig glædeligt i en tid, hvor foreningsliv generelt har det lidt svært efter især de mange Corona restriktioner i både 2020 og 2021

Der var genvalg til Kurt Pedersen og Mogens Elleby til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter. Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større underskud i 2021. Underskuddet skyldes store indkøb af lerdue materialer, samt indkøb af ekstra skydetårne.  Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Claus Hansen

Aftenens dirigent var Jacob Tholstrup.

ME.

28 medlemmer var mødt til årets generalforsamling i jagthytten
Claus Hansen (tv) blev vinder af årets skade og kragebens konkurrence. Kasserer Stefan Iversen overrakte pokal og vin for indsatsen