Forfatterarkiv: Mogens Elleby

Klemensker Jagtforening.

Skyde og grill-arrangement 2019.

Lørdag d. 14-9-2019 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 19 tilmeldte jægere dystede i 5 dicipliner: Høje spids fasaner, høj overflyvende trap, kaninskydning, krikænder på opfløj og monté carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende monté carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder. Dagens senere vinder, havde truffet hele 70 af de 80 meget varierende lerduer. I årets både jagtskydning og især trapskydning var der meget tæt løb om pokalerne.

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   116 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Claus Hansen.   70 træffere á 80 mulige

Årets Trapskytte :                Mogens Elleby.   121 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Stefan Iversen

36 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten, og alle havde en vellykket aften. I.f.m. uddeling af årets pokaler var der også stor tak og blomster til Tina, for igennem hele sæsonen at have kommet med kaffe og kage. Der skal også lyde en stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for skydningerne. Samtidig beklages også de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

ME.

Klemensker Jagtforening bukkepral 2019

Bukkepral d. 16-6-2019.

14 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 15 opsatser til fremvisning. De 15 opsatser fordelte sig som flg.:

1 ulige 10ender, 5 seksendere, 5 ulige seksender, 1 gaffelbuk og 3 abnorme opsatser

Årets vinder af bukkepokalen 2019 blev Arne Hansen med en meget flot, nærmest kronebærende, abnorm opsats.

ME.

Arne Hansen vinder af årets bukkepokal.

 

Klemensker Jagtforenings riffelmesterskab 2019

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2019

Onsdag d. 12 juni 2019 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev først skudt en traditionel mærkeskydning til bukkeskive på 100m. 6 skud med anlæg samt 3 skud fritstående, herefter blev der skudt 6 skud til ringskive på 200m med anlæg.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Thomas Jørgensen med i alt 136 point, nr. 2 blev Tage Ipsen med 124 point, og Stefan Iversen nr. 3 med 122 point.

ME.

Thomas Jørgensen ( th ), vinder af riffelmesterskabet 2019.

Klemensker Jagtforening bukkepremiere 16-5-2019

 

Bukkepremiere 16-5-2019.

Godt 20 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. En meget blæsende og kold forårsmorgen var ikke det bedst tænkelige vejr til bukkejagt, og mange jægere oplevede dog også at se betydelig færre dyr end tidligere. Andre, især med større skovområder på deres revirer, havde dog set masser af råvildt og 3 jægere havde også haft held til at nedlægge hver en fin seksender.

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.

 

Nyt rækværk og flagstang omkring Klemensker Jagthytte

 

Ny flagstang og rækværk omkring jagthytten.

Klemensker jagthytte har fået nyt flot rækværk, samt ny flagstang og betonsokkel. Efterårets blæsevejr nedlagde den gamle flagstang, med det resultat at både stang, sokkel og lidt af taget blev ødelagt.

Både flagstang og betonsokkel er velvilligt sponsoreret af henholdsvis Henrik Bloch Andersen og Bent Andersen fra AB beton. Klemensker Jagtforening siger mange tak.

ME.

Generalforsamling Klemensker Jagtforening

 

Flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2019.

Der var flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling tirsdag d. 12-2-2019 i foreningens jagthytte.  29 af foreningens medlemmer startede generalforsamlingen med skipperlabskovs med tilbehør.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin grundige beretning om foreningens mange aktiviteter. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m.

Der var genvalg til alle poster både til bestyrelse, suppleanter og revisorer / bilagskontrollanter. Regnskabet viste et større underskud i 2018, hvilket dog primært skyldtes indkøb af to nye lerduekastemaskiner.  Foreningen har fortsat en sund og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev igen i år vundet af Jens Bager med 9 par, Claus K Hansen blev nr. 2.

Aftenens dirigent var Jacob Tholstrup.

De 2 nye lerduekastemaskiner er ved at blive monteret på skydevognen, og forventes at være klar til brug februar / marts 2019.

ME.

Jens Bager vinder af krage / skadebens konkurrencen.

 

 

Foreningsjagt 23-11-2018

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 23-11-2018.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. 32 jægere deltog i jagten på en bidende kold efterårsdag, så både suppen og bålet ved den nye shelterhytte, var mere end velkommen mellem 3 og 4 såt. Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

Dagens udbytte blev:

4 stk. råvildt heraf en flot seksender

1 hare

 

ME.